LETNO POROČILO 2013
Dobrodošli na spletni predstavitvi letnega poročila Pošte Slovenije 2013.
ANNUAL REPORT 2013
Welcome to the web presentation of Pošta Slovenije’s 2013 Annual Report.